გერმანიის არმია საქართველოში 1918 წ.

1918 წლის 28 მაისს ფოთში მოეწერა ხელი ხელშეკრულებას გერმანიის იმპერიასა და საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას შორის, რომელიც ითვალისწინებდა საქართველოში გერმანული ნაწილების განთავსებას. გერმანელთა გამოჩენამ შეაჩერა თურქების წინსვლა საქართველოს სიღრმეში და ქვეყანას… Read more »

სადაზვერვო ცნობა წითელი არმიის დანაყოფებზე 22.02.1921 წ.

მაიორ თევზაძის მოხსენება დიპლომატიური კორპუსისთვის წითელი არმიის დანაყოფების შესახებ საქართველოს ტერიტორიაზე 1921 წლის 22 თებერვლის მდგომარეობით. წყარო: ისტორიკოსი ბექა კობახიძე. ექსკლუზიური მასალა ლეგიონის სამხედრო-ისტორიის სექციისთვის.

სამხედრო ხარჯების მოცულობა 1919-1920 წლებში

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობა განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობდა ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაძლიერებას და ბიუჯეტის დაახლ. 27% სამხედრო ხარჯებზე გაითვალისწინეს, რაც ძალიან მაღალი მაჩვენებელია და დაახლოებით 4,5-ჯერ აღემატება 2016 წლის ბიუჯეტის პროპორციებს. სულ… Read more »