სადაზვერვო ცნობა წითელი არმიის დანაყოფებზე 22.02.1921 წ.

მაიორ თევზაძის მოხსენება დიპლომატიური კორპუსისთვის წითელი არმიის დანაყოფების შესახებ საქართველოს ტერიტორიაზე 1921 წლის 22 თებერვლის მდგომარეობით. წყარო: ისტორიკოსი ბექა კობახიძე. ექსკლუზიური მასალა ლეგიონის სამხედრო-ისტორიის სექციისთვის.

სამხედრო ხარჯების მოცულობა 1919-1920 წლებში

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობა განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობდა ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაძლიერებას და ბიუჯეტის დაახლ. 27% სამხედრო ხარჯებზე გაითვალისწინეს, რაც ძალიან მაღალი მაჩვენებელია და დაახლოებით 4,5-ჯერ აღემატება 2016 წლის ბიუჯეტის პროპორციებს. სულ… Read more »