სახალხო გვარდიის ფოტოები (10 ფოტო)

სახალხი გვარდიის 10 ფოტო ჟურნალიდან “ეშმაკის მათრახი”

: წყარო :

– “ეშმაკის მათრახი”, 1920 წ.