მთვრალი ოფიცრები რუსთაველის გამზირზე 1918 წ.

1918 წლის 23 სექტემბერს გალეშილი ოფიცრების ჯგუფი სამარცხვინოდ იქცეოდა რუსათაველის გამზირზე სეირის სანახავად შეკრებილი ხალხის და გერმანელი ოფიცრების თანდასწრებით. დისციპლინის დონე 1918 წელს ძალიან დაბალი იყო ახლად ჩამოყალიბებულ ქართულ დანაყოფებში.

: წყარო :

გაზეთი “ერთობა” 1918 წ. N205.